1435
İTÜ BEB Beden Eğitimi Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN

Mustafa Özcan
ozcanm@itu.edu.tr

Lisans

:  

İstanbul Teknik Üniversitesi–Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü-1993

Yüksek Lisans

:

İstanbul Teknik Üniversitesi–Fen Bilimleri Enstitüsü-1995

Doktora

:

İstanbul Teknik Üniversitesi–Fen Bilimleri Enstitüsü-2001


HAKKINDA

Ekim 1972 de İstanbul da doğdu, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde, Yüksek Lisansını 1995 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.1994-2002 yılları arasında İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalında Araştırma görevliliği yaptı. 1999-2000 ve 2005-2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Tarım Bakanlığı Beltsville Human Nutrition Center Food Composition Laboratuvarlarında  Araştırmacı olarak çalıştı. İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Bölüm Başkan Yardımcısı


Dr. Y. Volkan ARINCI

volkan hoca
volkan@itu.edu.tr

Lisans
:
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
YüksekLisans :
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora
:
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

HAKKINDA 

1964 İstanbul doğumludur. 1981 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden “Kimya Mühendisi”, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalından “Kimya Yüksek Mühendisi” olarak mezun oldu. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalından “Doktor” ünvanını aldı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Birgül ARSLANOĞLU

birgul hoca resim

demirkolb@itu.edu.tr

 

Lisans
:
Marmara Üniversitesi- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu-2002
Yüksek Lisans :
Marmara Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2005
Doktora
:
Marmara Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2010

 

HAKKINDA 

2002 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan ve 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden mezun oldu. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden “Doktor” unvanını aldı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.